autko WYSYŁKA W 3 DNI
Sklep Plastyczny Tinta Dla Plastyków zamów online albo przyjdź i sprawdź!
shipment
WYSYŁKA
W 3 DNI

cart

0

Polityka Prywatności

 

1.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Tinta dla Plastyków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Szkolna 5, 00-006 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539045, posiadająca nadane numery NIP: 5223022449, REGON: 360662802.

 

2.

 

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie internetowym oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów Sprzedawcy, jak też ich wysyłki.

 

3.

 

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych powyżej. 

 

4.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

 

5.

 

Dane osobowe Sprzedawca przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń oraz realizującym działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru, w szczególności:

 

  • - InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395, REGON: 122552587

 

  • - DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421

 

  • - Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960

 

6.

 

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

7.

 

Każdy Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.

 

W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając drogą pocztową formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu (podane podczas rejestracji) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych klientów Sklepu Internetowego.

 

9.

 

W oparciu o dane osobowe Klientów, Sprzedawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

10.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji. Nadto dane osobowe są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 5 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

11.

 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 

12.

 

Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

 

13.

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują̨ się̨ w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest pod adresem www.tintadlaplastykow.pl/polityka-prywatnosci

upper-arrow